معرفی فاطمیه تهران

موسسه فرهنگی مذهبی فاطمیه تهران دارنده شماره ثبت 19655 و شناسه ملی 10103135083 از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

 رایانامه(ایمیل):  info @ fatemiyehtehran.com

شماره تلفن تماس:  55141623-021

آدرس: تهران، خیابان قزوین، دوراهی قپان، خیابان شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی، پلاک 76، ساختمان فاطمیه تهران