مستند برادران

موشکافی از یکی از شایعات بزرگ در جریان آشوب های خیابانی سال ۱۳۸۸

در روز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گروهی از دادستانی برای تعطیلی ستاد مرکزی یکی از کاندیداها که هنوز در حال فعالیت بود به ساختمانی در قیطریه تهران مراجعه می کنند، همان روز عکسی از شخصی منتشر می شود که می گوید او از عناصر حزب الله لبنان است و در این جریان نقش دارد. در روزهای بعد از انتخابات و در پی آشوب های خیابانی، همان عکس دستمایه شایعات بیشتری قرار می گیرد به نحوی که فعالان آشوب ها اینگونه القا کردند که نیروهای حزب الله در حمله به معترضان حضوری فعال دارند. مستند «برادران» با تکیه بر مستندات و توجه ویژه به عکسی که همان روز اول منتشر شده، درصدد یافتن پاسخی برای این پرسش است که حقیقت ماجرا چه بوده و دشمنان، قصد چه فریبکاری ای را داشته اند. مستندساز به سراغ کسی که عکس ها را منتشر کرده بود رفته و براساس آن به زنجیره ای از آدم ها می رسد.

 

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

لینک دانلود: