نکاتی درباره سیگار - استاد رائفی پور

سخنرانی قشنگیه.بیشتر حرفای استاد علمیه و کمتر دینیه.مربوط به روایت عهد ۳۵ میشه.امیدوارم خوشتون بیاد. یاعلی

 

مشاهده ویدیو