سخنرانی آقا درمورد مقاومت و عدم ترس از دشمن!

در جنگ بدر یک گروه بودن در جنگ احد یک گروه بودند که با اسلام جنگیدند.ولی در جنگ احزاب تمام گروه های کفر منافقین بودند با هم متحد شدند و با اسلام جنگیدند.مثل اینکه آمریکا و انگلیس واسرائیل رژیم نفت مرتجع نفت خوار باهم متحد شوند و علیه ملت ایران و اسلام اقدام کنند.آمریکا میگوید بیایید مذاکره کنیم ولی رابطه نگیریم.رابطه را مشروط میکنند ولی مذاکره را غیر مشروط!هاشمی رفسنجانی:آمریکا قدرت برتر دنیاست چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟؟

این هایی که اینگونه تفکر دارن یا الفبای سیاست را بلد نیستند یا الفبای غیرت را نمیدانند.بله!!ما برای پیرفت و ساختن کشورمون هیچ احتیاجی به کشور هایی مثل آمریکا نداریم.مسئولین کشورمون هیچ گاه نبایند دست آن هم دست ذلت به سوی آمریکا و چنین کشورهایی دراز کند....

مشاهده ویدیو