سخنرانی سردار قاسم سلیمانی در مورد ترس غرب از قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی

سردار سلیمانی با تحلیل وقایع لبنان، عراق و فلسطین از ترس غرب از قدرت نرم افزاری انقلاب اسلامی در منطقه گفت: ما در صحنه منطقه خیلی بزرگ شدیم. و این با گذشته متفاوت بوده. چون هم کم هزینه بوده؛ هم منطقی بوده و هم عمیق و.........!!!!

 

مشاهده ویدیو