قستی از مستند کابوس کرکس ها در مورد حمله ایران به اسرائیل

شبیه سازی حمله پهپادها و موشکهای ایران علیه اسرائیل قسمتی از مستند کابوس کرکس ها.

مشاهده ویدیو