وقتی در غزه دفاع به قشر کودکان نیز میرسد...

بسم الله الرحمن الرحیم

حتما همتون میدونید تو غزه چه خبره...این صهیونست ها دارن به تمام مردم مسلمان غزه ظلم میکند و به ناحق زندگی اونا رو به طور کامل متلاشی میکنند.

حضرت محمد (ص) میفرمایند:اگر مسلمانی صدای ناله مسلمانی دیگر را که دارد به او ظلم میشود بشنود ولی اعتنایی نکند(در توان وسع خودش کاری انجام ندهد)هیچگاه مسلمان نیست.

خداوندا این قوم ظالم و ستمگر اسرائیل را نابود بفرما.آمین!!

لذا ما بر آن شدیم تا در حد وسع خود در این موضوع اقدام کنیم و صدای خود را به تمام جهانیان و از جمله مسلمانان برسانیم.باشد تا موثر واقع شود.

مشاهده ویدیو